Informace, dotazy či náměty zasílejte na adresu:

mlady.sisyfos@seznam.cz

Akce je připravována obrovskou skupinou nadšenců, dobrovolníků či podporovatelů, jejichž jména není možné shromáždit, jelikož je všechna ani neznáme. Proto s omluvou uvádíme jen jména členů hlavních týmů.

Garanti

Pavel Rödl - primátor města Plzně
Josef Průša - rektor Západočeské univerzity v Plzni

Vedoucí akce

Jana Pradlová

Hlavní tým

Hana Reitspiesová
Helena Hejdová
Jaromír Horák
Jiří Holenda
Jiří Vacek
Kristina Štěpánová
Zuzana Štauberová

Vedoucí expozic, programů, soutěží

Aleš Křížek
Aleš Pacák
Bohumír Sobotka
David Růžička
Eva Urbanová
Irena Vlachynská
Jan Edl
Jana Pradlová
Jaroslav Vogeltanz
Jiří Barták
Jitka Matějovicová
Jitka Soukupová
Karel Jedlička
Klára Jačková
Lenka Slabá
Lumír Honzík
Marek Plochý
Marie Bečváříková
Martin Moravec
Martin Sobotka
Martina Sosnová
Miloš Železný
Miroslav Vacek
Miroslav Zetek
Otakar Čerba
Pavel Drábek
Petr Chalupa
Petr Lobaz
Petr Weissar
Rostislav Vlk
Stanislav Valenta
Tomáš Palatý
Vladimír Sirotek
Vlastimil Vacek
Zuzana Štauberová

Recepce a Rychlá rota

Vítězslav Vít Vlček
Barbora
Barča
Dina
Eva
Honza
Kateřina
Lucka
Marek
Markéta
Martin
Patricie
Martina
Michaela
Michaela
Michal
Petr
Petr
Robin
Tereza
Tomáš
Vašek
Věrka
Yana

Produkce

Tomáš Les
Vaclav Brada

Marketing

Anna Vaverková
Hana Reitspiesová
Helena Hejdová
Jana Pradlová
Kristina Štěpánová
Radoslav Sládek

Web

PETr Vaněček
Jan "Lucifer" Nejedlý
Jitka Soukupová
Jana Pradlová

Pomocné ruce

Naše děti
Děti našich dětí
Děti našich rodičů
Děti našich kamarádů a známých
Děti, které už jsou dospělými, ale není to poznat
… pro ně to vlastně děláme.
co se děje na ulici
co se děje na ulici
co se děje na ulici