Přijeďte za hrou i poznáním do města Plzně!

Město Plzeň ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni je realizátorem akce

Akce se koná ve dvou etapách:

První z nich se uskuteční v pátek a v sobotu 14. září - 16. září 2007, a to přímo v centru města. Návštěvníci si budou moci na více jak čtyřicítce stanovišť vyzkoušet mnoho pokusů, strojů a zařízení a přijít na to, že věda a technika mohou oslovit každého. Chceme vám také představit aktivity různých mládežnických kroužků či občanských sdružení, při kterých je možné se pravidelně věnovat vědě a technice, nebo "jen" logickému myšlení.

» Na co se můžete například těšit?

Je vám to všem málo? Pak je tady druhá etapa akce "Dny vědy a techniky v Plzni". Ta proběhne od 17. září do 20. září 2007 nejen v areálu Západočeské univerzity na Borských polích, ale na deseti dalších místech města. Je určena především pro školy a uzavřené skupiny. Na většinu z nich je potřeba se předem přihlásit na těchto webových stránkách.

» Co můžete například navštívit?

 • laboratoře "Světa fyziky" s elektronickými stavebnicemi
 • expozici digitálního řízení výroby
 • chemické, fyzikální či technické laboratoře
 • depo železničních kolejových vozidel
 • ekologické laboratoře
 • expozice na téma "Elektronika všude kolem nás"
 • Geoseminář
 • noční pozorování povrchu Měsíce
 • laboratoře moderních technologií obrábění
 • historickou domácnost a tak pochopit, jak se dříve žilo
 • středověký dům a poznat, jak dříve lidé stavěli
 • zemědělský statek s domácími zvířaty
 • obydlí denních i nočních živočichů savan či celou řadu savců

Na všechny akce je vstup zdarma!

Již v loňském roce se na akci popularizace vědy a techniky přišlo do ulic Plzně podívat více jak 10 000 návštěvníků. Také v letošním roce se těšíme, že společně budeme objevovat vědu a techniku a že se ve dnech 14. - 20. září potkáme.

Lidi, pojďte si hrát.
co se děje na ulici
co se děje na ulici
co se děje na ulici